Контакт

Пави-Транс ДООЕЛ
ул.Браќа Миладинови бр.22,
2000 Штип, Македонија.

Работно време: 7:00 – 17:00
Работни денови: Понеделник – Петок

телефон: +389 32 396 367
мобилен: +389 70 322 823
факс: +389 32 396 367

скајп: pavi-trans
e-mail: zoran@pavitrans.mk
www.pavitrans.mk

    Twitter not configured.