ТРАНСПОРТНИ ДЕСТИНАЦИИ

  • Од Македонија за Белгија и обратно
  • Од Македонија за Германија и обратно
  • Од Македонија за Холандија и обратно
  • Од Македонија за Данска и обратно
  • Од Македонија за Франција и обратно

Услуги

Услуги

Основна дејност на фирмата е организирање и вршење на меѓународен транспорт низ цела Европа. Сите возила се специјализирани за вршење поединечен, но и збирен транспорт на палетирана, непалетирана…

Повеќе

За нас

Компанијата Пави-Транс Дооел е основана од господин Јовев Зоран како основач, но и управител на компанијата како резултат на неговото долгогодишно искуство во Меѓународниот транспорт за текстил, замрзната, свежа…

Повеќе

Контакт

За сите подетални информации Ве молиме контактирајте не телефонските броеви:
Тел: +389 32 396 367
Факс: +389 32 396 367
Мобилен: +389 70 322 823

Повеќе

 

    Twitter not configured.